Rīga, Jasmuižas iela 2

Tālrunis   +371 29595588

E-pasts  zieduvalsis@gmail.com

FB - zieduvalsis.lv